Persoonlijke ontwikkeling

Oefening: je levenswiel

Terug

Oefening: je levenswiel

In een levenswiel kun je eenvoudig inzichtelijk maken hoe jij je tijd doorbrengt en hoe tevreden je bent over de verschillende componenten waaruit jouw leven is opgebouwd. Jouw levenswiel is een hulpmiddel dat je kunt inzetten bij het stellen van doelen. Dit hulpmiddel vraag en creëert zelfreflectie. Het is een hulpmiddel bij het bepalen van je persoonlijke ambitie in het kader van de strategie van je onderneming. Een printbare versie van het wiel kan je hier downloaden.

Een levenswiel bestaat uit een cirkel, met hierin taartpunten , die categorieën vertegenwoordigen die voor ieder mens van belang zijn. De meest gangbare onderverdeling zie je hierboven. Elke taartpunt van jouw levenswiel vertegenwoordigt een categorie. Aan elk van zo’n taartpunt kun je een waarde toekennen van 1 (ontzettend slecht) tot en met 10 (waanzinnig goed).

De waarde 1 ligt het dichtst bij het middelpunt van de cirkel en de waarde 10 ligt aan de rand van de cirkel. Na het invullen ontstaat er een soort spinnenweb en kan je in één oogopslag zien welke categorieën minder scoren en wat jouw levenstevredenheid van dit moment is.

Elk onderdeel heeft invloed op jouw individuele leven. Door het wiel in alle eerlijkheid in te vullen, tegen het licht te houden en bij te sturen, kom je er eenvoudig achter waar het je voor de wind gaat en waar niet. Op basis van je score kun je concreet prioriteiten en doelen stellen om – als je dat wilt tenminste – jouw totaal te verbeteren.

Opdracht 1

Neem de tijd om jezelf een score te geven in alle categorieën. Hoe tevreden ben je? Het is belangrijk om hierbij aantekeningen te maken die jouw score per categorie onderbouwen. Hieronder een aantal korte overpeinzingen die je helpen om jouw levenswiel te maken. Uiteraard mag je hiervan afwijken, het is immers jouw levenswiel. Onder de overpeinzingen staat een specifieke opdracht waarmee je aan de slag kan. Je kan een afbeelding van het levenswiel downloaden (knop bovenaan de pagina).

Na het invullen van alle scores, is je levenswiel klaar. Bij scores van 8 tot 10 ben je erg tevreden over een categorie. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat dit zo blijft, maar realiseer je dat er ook in deze categorieën altijd ruimte is voor verbetering is.

Bij scores van 5 tot en met 7 ben je redelijk tevreden over een categorie, maar is er ruimte om tot verbetering te komen. Tijd om daarvoor doelen te stellen.

Scores van 1 tot en met 4 geven aan dat je over een categorie helemaal niet tevreden bent. Ligt hier wellicht een noodzaak om te verbeteren? En hoe ga je dat doen? Lukt je dat zelfstandig, of heb je hulp nodig. En belangrijker nog, wil je het wel echt?

In hoeverre ben je tevreden over je werk, is het werk dat je altijd al wilde doen of had je stiekem toch liever een andere carrière willen nastreven? Levert het werk je geluk en bevrediging op? Status wellicht? Verdient het werk voldoende voor je levensonderhoud?

Zijn alle inkomsten genoeg om aan al je basisbehoeften én je andere behoeften te voldoen? Ben je afhankelijk van leningen? Wat doe je met je spaargeld? Maakt geld jou gelukkig of kun je zonder? Hoe lang dan?

Hoe gezond ben jij, fysiek en mentaal? Hoe jong voel jij je? Ben je tevreden over je uiterlijk en gewicht? Kamp je met lichamelijke ongemakken? In hoeverre ben je met sport bezig? Let je op je voeding?

Zijn je vrienden ondersteunend, onvoorwaardelijk en te vertrouwen? Kun jij op jouw vriendschappen bouwen en altijd bij hen aankloppen? Breng je vrije tijd door met familie en/of vrienden? Hoe vaak wordt jij uitgenodigd voor een feestje?

Heb je de liefde van je leven gevonden? Heb je een partner op wie je kunt bouwen? Ben jij ‘jezelf’ in je relatie? Zit er nog rek in je relatie? Ben je tevreden of wil je toch meer?

Is er bij jou nog sprake van persoonlijke groei? Sta je open voor nieuwe ervaringen en wil je nieuwe dingen leren? Ben je spiritueel of nuchter? Sta je in verbinding met zowel de innerlijke als uiterlijke wereld?

Geniet jij van jouw leven? Heb je hobby’s of sporten waarin jij je kunt uitleven? Hoe ga je met jouw vrije tijd om? Wat zou je het allerliefste willen doen dit weekend? Hoe vaak neem je vakantie en waar ga je dan naartoe? Kun jij je goed ontspannen? Wanneer heb je voor het laatst gelachen, en weet je nog waarom?

Help jij graag anderen? Doe je aan vrijwilligerswerk? In hoeverre ben jij actief bij (sport)clubs, in de buurt of als ondersteuning voor familie (mantelzorg)?

Opdracht 2

Maak een grafische weergave van je levenswiel op A4 en hang die op in je werkkamer. Laat minimaal een week hangen, kijk er iedere dag even naar. Stel jezelf iedere dag een paar simpele vragen om te checken of ‘het plaatje klopt’. Waarom geef ik mezelf zo’n lage (of hoge) score op een bepaalde categorie? Wil ik dit wel? Wat is voor mij de ideale score voor deze categorie?

  • Na een week stel je vast wat de brutal facts zijn en accepteer je de uitkomst van je levenswiel op dat moment.
  • Bepaal vervolgens op welke categorieën je wilt verbeteren en formuleer waarom je dat wilt.
  • Stel per categorie een concreet doel. Dat kan ook zijn ‘score behouden’, of ‘score mag wel wat minder’.
  • Formuleer tenslotte per categorie een aantal concrete acties die je helpen om je doelen te halen.
  • Herhaal dit na 3 maanden en evalueer de uitkomst.

De resultaten van deze oefening kan je gebruiken in de template voor een strategie die je hier kan downloaden. Of je er één, drie of tien regels aan besteed is helemaal aan jou.

Meer hierover

Je hebt gewerkt aan jouw levenswiel. Het levenswiel komt op allerlei plekken voor, onder andere binnen NLP, maar ook als de bekende ‘Rocks’ van Steven Covey. Als je hierover meer wil lezen kan je dat doen in deze boeken: