Over geld

Lezen: groei financieren

Terug

Over groeikapitaal

Ondernemingen kennen verschillende levensfasen, ook de jouwe. We onderkennen grofweg de startfase, de groeifase en de volwassenheidsfase. Het kan zijn dat je ook in je volwassenheidsfase een groeisprong maakt. Een volgende sprong van ontwikkeling. Groeien vraagt om geld, het zogenaamde groeikapitaal. In het begin financier je de onderneming vaak zelf, of met hulp van familie of vrienden. Maar als je groter groeit en je bedrijf zich ontwikkelt dan volstaat dat vaak niet meer. Je financieringsbehoefte wordt groter en om in die behoefte te kunnen voorzien kom je terecht bij externe partijen. Patrick Polak heeft het er in zijn interview expliciet over. Het vinden van een externe financieringspartner is als een zakelijk huwelijk. Een verkeerde keuze kan dodelijk zijn. Dus doe je huiswerk.

Onderstaande afbeelding (bron: Rabobank) geeft diverse financieringsvormen voor mkb-bedrijven in de verschillende fasen van groei weer. Voor iedere financieringsvorm zijn gespecialiseerde bedrijven te vinden die je zorgvuldig zult moeten selecteren.

Om je op weg te helpen zetten we de verschillende financieringsvormen en hun kenmerken voor je op een rijtje:

Vrienden en familie
Een onderhandse lening, of een schenking. Vaak informeel geregeld. In sommige gevallen een voorschot op de erfenis. Bedoeld om te helpen, maar realiseer je dat je hiermee ongewild in de problemen kunt komen. Wat nou als je het geleende geld niet kunt terugbetalen?

Microfinanciering
Microfinanciering is een combinatie van coaching en het verstrekken van een microkrediet tot maximaal € 50.000. Microfinanciering is speciaal bedoeld voor kleine en startende ondernemers die problemen ondervinden bij het verwerven van groeikapitaal bij andere instanties omdat zij over onvoldoende onderpand en zekerheden beschikken.

Kredietverstrekking
Te denken valt aan rekening courant krediet, kortlopende leningen, of factoring (waarbij financiering wordt verstrekt op debiteuren). Deze vormen kenmerken zich door hun beperkte omvang en ingebouwde flexibiliteit.

Crowdfunding
Bij crowdfunding gaat het om een grote groep mensen (de ‘crowd’) die gezamenlijk een geldbedrag bij elkaar leggen. Waar dat geldbedrag aan wordt besteed en wat de crowd ervoor terugkrijgt, verschilt per crowdfunding vorm.

Business Angels
Business Angels (ook wel informal investors genoemd) steken geld, kennis en hun ondernemerservaring in je onderneming. Meestal zijn ze  actief betrokken bij de bedrijven waarin ze investeren door de ondernemers te coachen en door hen te laten profiteren van hun vaardigheden, ervaring, tijd, en contacten.

Bankfinanciering
De bank is vaak het eerste waar je aan denkt als je op zoek bent naar geld. Niet onterecht, want banken hebben veel opties als het op financiering aankomt. Het is niet meer zo eenvoudig als vroeger om een bankfinanciering te krijgen. De slaagkans van je aanvraagprocedure in combinatie met de mogelijk opgelegde voorwaarden zijn aandachtspunten.

Venture Capital
Venture Capital noemen we ook wel durfkapitaal. Het is geld dat investeerders in een beginnend bedrijf steken, meestal vanaf vanaf de tweede helft van de startfase, . Banken zijn huiverig om geld te stoppen in een beginnende onderneming. Daar biedt Venture Capital uitkomst. Eigenlijk vallen business angels, crowdfunding platforms en Private Equity partijen allemaal binnen Venture Capital. Hun overeenkomst is dan dat ze aandelen vragen voor hun investering en op zoek zijn naar groeibriljanten. Lees hier meer over in het interview met Patrick Polak.

Kapitaalmarkt financiering
De kapitaalmarkt is de markt waar leningen met een looptijd van langer dan 10 jaar verhandeld worden. De kapitaalmarkt is een onderdeel van de vermogensmarkt, die ook de geldmarkt en de markt voor middellang krediet omvat. Een voorbeeld hiervan zijn verhandelbare obligaties . Het gaat vaak over enorme kapitaalbehoeftes bij bedrijven die al groot en volwassen zijn. Het is een complexere vorm van financiering, die je met een financier samen zult moeten optuigen.

Private Equity
Private Equity partijen zijn geïnteresseerd in de waarde potentie van je onderneming. Ze zijn bereid om veel te investeren als er een potentieel grote toename van waarde mogelijk is. Hier staat tegenover dat de zittende aandeelhouders een groot deel van hun aandelen moeten verkopen of zien verwateren. De Private Equity partij zal vaak aansturen op een dusdanig belang dat zij directe invloed kunnen uitoefenen op het operationele beleid van je onderneming. Private Equity partijen stappen vaak later in dan Venture Capital partijen.

Uitgangspunt bij financiering is dat er altijd een gezonde mix moet zijn tussen je eigen vermogen en vreemd vermogen. In tegenstelling tot eigen vermogen verschaffers willen vreemd vermogen verschaffers normaal gesproken geen directe invloed hebben op je operationeel beleid, maar zoeken zij voor afdekking van het financieringsrisico door middel van zekerheden en garanties. Het is zeker de moeite waard om onderstaande links er nog eens op na te lezen.

Meer hierover

Een set informatieve links met betrekking tot het financieren van je onderneming.