Nils = roman + management theorie

Dat is wat Nils is. Een spannend boek met eraan gekoppeld management technieken. Dat is hoe dit werkt. Om je gelijk uit een droom te halen; het komen tot een strategie kost tijd en inspanning. Er is geen quick fix, geen magische toverstaf. Maar terwijl je dit boek leest kan je, als je dat wilt, een strategie op papier zetten. Met als uitgangspunt waar jij over vijf jaar wilt zijn. Tegelijkertijd lees je een spannend avontuur. Want waarom zou een managementboek saai moeten zijn?

Meer uitleg

Jouw bedrijf over vijf jaar

Strategie begint met het krijgen van een helder beeld van de toekomst. Wat is je bedrijf dan waard? Welke markten bedien je en met welke producten? Welke strategische keuzes heb je gemaakt en welke ontwikkelingen heb je daarbij in overweging genomen? Dat zijn de vragen waarmee Nils te maken krijgt in het boek. En het zijn de vragen waarop jij een antwoord krijgt aan de hand van Nils’ avonturen, interviews met specialisten en allerlei instrumenten.

Het boek kopen

Face the brutal facts

Om te komen waar je wilt zijn moet je eerst weten waar je nu bent. Dat kan je in kaart brengen. Bijvoorbeeld door helder te krijgen wat jouw persoonlijke ambities zijn. Waar kansen en bedreigingen liggen. Wat je sterke en zwakke punten zijn. Je zal lezen dat ook Nils daarmee worstelt (en dan zeggen we het vriendelijk :-)). Stap voor stap leer je een heldere analyse te maken van de situatie van vandaag; het vertrekpunt voor een strategie.

Persoonlijk advies

De samensmelting: Strategie

Ok, bij Nils gaat het gepaard met sex, drugs en rock & roll. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hoe je komt tot je vertrekpunt en duidelijkheid over waar je naar toe wilt is aan jou. Dit boek helpt je bij het maken van keuzes. Keuzes die leiden tot een strategie die duidelijk maakt wat jou onderscheidt van anderen. Je leert werken met verschillende analyses. Je leert vast te leggen welke acties gedaan moeten worden om je strategie werkelijkheid te maken. Kortom, je leert wat strategie is.

Het boek kopen

Niet onderin een lade

Het gebeurt te vaak. Nadat maanden gewerkt is aan een fantastische strategie verdwijnt die vervolgens in een la. Om na een jaar tevoorschijn te worden gehaald als men verbaasd constateert dat er weinig tot niets van de plannen terecht is gekomen. Maar een strategie zonder executie is als een auto zonder brandstof. Daarom is de executie van je strategie een vaardigheid op zich. Een vaardigheid die je opdoet tijdens het lezen van dit boek.

Ik heb hulp nodig!