Skip to main content
‘Wat doe ik als mijn strategisch plan klaar is?
Het is een vraag waarmee veel ondernemers worstelen. Een strategie maken is al lastig. Maar wat doe ik om hem succesvol uit te voeren? Een goede vraag die zowel een blog als een citaat van Sun Tzu waard is.

Kinderjaren
Toen ik begon te ondernemen kwam daar geen strategische planning aan te pas. We hadden een tof product bedacht en waren druk met het maken en verkopen daarvan. Dat ging goed zolang het goed ging dus, why worry? In die kinderjaren van ons bedrijf groeiden we, maakten tegen het einde van ieder jaar een soort-van-plannetje voor het komende jaar en dat was dat.

Pubertijd
Een paar jaar verder – inmiddels aan het puberen en dat met een man of twaalf in dienst – ging het niet meer vanzelf en werkte ik tachtig uur per week. Een goed moment voor herbezinning, omdat het thuisfront op het punt stond me onvrijwillig van een nieuw woonadres te voorzien. Tijd voor een strategisch plan.

Volwassen worden
We melden ons aan voor een groeiprogramma en gingen aan de slag met een strategisch plan. Dat was onverwacht leuk. We beschreven tot in detail wat we de komende vijf jaar gingen doen, hoe we dat gingen doen en wat we daarvoor nodig hadden (mensen, middelen, organisatie). Na wat maanden werken hadden we een plan dat ons richting, focus en structuur gaf.

Onze rivier op papier
In een kleine vijftig pagina’s hadden we onze strategie vastgelegd. Tot in detail. En kwamen ook wij bij de vraag waarmee deze blog begon:
‘Wat doe ik als mijn strategisch plan klaar is?
Het antwoord is logisch maar dat wil niet zeggen eenvoudig:
‘Dan voer je het uit.’
Dat is het antwoord. Drie tips die dat uitvoeren een stuk makkelijker maken.

  1. Afstemming
    Je moet de belangrijkste functies in je bedrijf afstemmen op je strategie en je moet je prioriteiten afstemmen op je strategie door ze kristalhelder te maken voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. In het kort: de juiste mensen de juiste dingen laten doen.
  2. Meten is weten
    Door je strategische plan regelmatig te evalueren kan je bepalen of afwijkingen het gevolg zijn van een slechte beoordeling van je markt, een verkeerde strategie of van slechte uitvoering. Implementeer daarvoor een systeem waarmee je de prestaties van je bedrijf objectief meet. Dat is nodig om op tijd je koers bij te stellen.
  3. Praat erover
    Om je strategie effectief te implementeren, moet je team hem begrijpen en erachter staan. Als dat niet zo is vermindert dat niet alleen hun betrokkenheid en motivatie om tot actie over te gaan, het vergroot de weerstand binnen je bedrijf tegen de verandering die vaak samengaat met een nieuwe strategie.

Waar het op neerkomt (want er zijn nog veel meer tips te geven): Je strategisch plan is niet compleet zonder een hoofdstuk waarin je de uitvoering ervan borgt. Laat dat nou een hoofdstuk zijn in ons boek Nils waarin je een volledig uitgewerkt model krijgt hoe je dat kan aanpakken.

Als kers op de taart krijg je deze maand het boek Groot denken cadeau als je Nils koopt.

‘Degenen die overwinnen, plannen effectief en veranderen beslissend. Ze zijn als een grote rivier die zijn loop behoudt, maar zijn flow aanpast,’ zei Sun Tzu ooit. En dat is een passend einde.

Groet,

Gerben