Skip to main content

Waarover gaan de presentaties van Nils?

Kort gezegd: over groei. Aan dat thema worden meerdere onderwerpen gekoppeld door Barry en Gerben. Denk aan persoonlijke ambitie, strategisch denken en doen, teamwork, groei organiseren en leiderschap.