Over geld

Uitleg: de begroting bij je strategie

Terug

De begroting bij je strategie

Kun je al je rekeningen betalen? Aan je betaalverplichtingen voldoen? Is er voldoende geld om te investeren? Om jezelf en je medewerkers te betalen? Allemaal vragen die gaan over geld. Geld is de olie in de machine. Zonder geld lopen raderen vast. Om grip te houden op het geld van je bedrijf maak je een begroting. Als je net bent begonnen is je begroting onderdeel van je startersplan. Als je al wat langer bezig bent gebruik je een begroting ook om vast te stellen aan welke functies binnen je bedrijf je hoeveel geld gaat uitgeven. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat bedrijven die actief met begrotingen werken succesvoller zijn. Ze geven jou als ondernemer een middel om te sturen. Want weet je nog?  Jij hebt een strategie, een droom. Door een begroting te maken weet je of je jouw strategie en de doelen die je hebt gesteld jaar na jaar kunt realiseren (en wat daarvoor nodig is).

Uitleg: je begroting

Eerder in de methode Nils leerden we je al dat je woorden, je beloften en je verdienmodel samen jouw unieke formule voor succes maken. Bij de uitleg over het verdienmodel heb je geleerd dat die volledig in lijn moet zijn met je strategie, anders werkt het niet. Hier willen we eigenlijk maar één punt maken. Denk voortdurend vanuit je strategie, die is leidend, in alles. Hoe logisch is het dan dat je onder je strategie ook een complete financiële begroting maakt?

De manier waarop je dat moet doen ken je al, die is steeds hetzelfde. Dus blijf in dat stramien. Je begint bij je strategie, die is uitgewerkt in prioriteiten voor de komende jaren. Jouw prioriteiten kun je alleen realiseren als je hieraan middelen koppelt. Schaarse middelen, zoals tijd, capaciteit en geld. Schaarste dwingt je tot het maken van keuzes. Hoeveel geld wil je inzetten voor iedere prioriteit? Hoeveel geld heb je in totaal nodig? Wat je wilt bereiken, je strategie, die heb je al. Nu moet je de consequenties daarvan doorrekenen. Dat maakt de cirkel rond. Zo eenvoudig is het.

Je maakt je begroting het best samen met je financiële adviseur. Of met je boekhouder of accountant. Er zijn ook software oplossingen waarin je een begroting kunt opstellen. Kies hier voor de meest pragmatische oplossing, hou het zo klein mogelijk. Om beter te kunnen executeren (kijk nog eens naar de oefening ‘de executie borgen’) en om goed te kunnen meten, analyseren en bijsturen op je indicatoren (kijk nog eens naar het onderdeel ‘je wil overzicht’) is het belangrijk dat je jouw begroting voor de komende drie tot vijf jaar vertaalt naar een gedetailleerde begroting voor het eerste jaar waaruit je kengetallen per kwartaal kan halen.

Ook een doel van het maken van je begroting is om vast te stellen hoeveel geld je nodig hebt om je plannen te verwezenlijken. Niet alleen vandaag, maar in de komende jaren. Je inkomsten (kijk nog eens naar het onderdeel ‘klanten binnenhalen’) minus je kosten en investeringen bepalen je winst en (over tijd) je cash positie. En cash is king. In 1988 sprak de toenmalige CEO van Volvo als volgt over de crisis van 1987: ‘Omzet is ijdelheid, winst is gezondheid, maar cash is de realiteit’. Wijze woorden.

In economische theorieën werkt men graag met kengetallen. Met harde definities. Dat is belangrijk als je extern kapitaal nodig hebt. Leer daar mee werken. Je liquiditeit bijvoorbeeld, geeft aan of je op korte termijn aan al je betalingsverplichtingen kan voldoen. Je solvabiliteit kijkt naar hetzelfde, maar dan op de lange termijn. Je rentabiliteit geeft aan hoe winstgevend je bent per door jou geïnvesteerde euro. Deze kengetallen kun je samen met je accountant meten en analyseren. Ze zijn ook handig om te benchmarken ten opzichte van je concurrenten. De uitkomst van het maken van een financiële begroting onder je strategie is ook dat je behoefte aan geld duidelijk wordt. Dat geld kun je uit eigen middelen halen, maar ook verwerven bij anderen. Daar vertellen we je meer over in de uitleg over groei financieren.

In je strategie document zie je dat er een hoofdstuk is gereserveerd voor je financiële prognoses voor de komende drie tot vijf jaar. Dat bestaat uit een verlies & winstrekening, een prognose van je omzet, een prognose van je kosten en een cashflow prognose. Hoe je die invult is aan jou. Onderaan deze pagina staan een aantal handige links. We hebben er bewust voor gekozen om hiervoor geen template aan te bieden, gezien de enorme variëteit aan verdienmodellen en bedrijven die van Nils gebruik maken.

Meer hierover

Een handige link om je op weg te helpen met je begroting.