Kernwaarden

Oefening: een missie naar Mars

De missie

Stel je voor dat je bedrijf een vestiging op Mars gaat openen. Deze nieuwe vestiging vertegenwoordigt het allerbeste van wat je bedrijf organisatie te bieden heeft: de beste mensen, de beste ideeën en de beste uitvoering. Dit alles verpakt in een briljante cultuur waar iedereen in gelooft. Stelt je voor hoe succesvol en boeiend die vestiging zou zijn, zowel voor je medewerkers als voor je klanten!

Je doel definiëren

De eerste stap bij het opzetten van de Mars vestiging is om duidelijk te krijgen over het doel. Dit kun je het beste doen met een kleine groep – vaak je het leiderschapsteam – omdat het een intensief proces is dat debat vereist, omdat je op zoek bent naar één korte zin die vastlegt waarom je bedrijf bestaat. Dit mag geen algemene uitspraak zijn, zoals ‘ we bestaan om onze klanten geweldige service te bieden’. Hij moet de kern raken van de reden waarom iedereen in het bedrijf elke dag op zijn werk komt. Hij moet inspirerend zijn; het kompas dat jullie gedrag stuurt en helpt bij het nemen van moeilijke beslissingen. Hieronder een paar geweldige voorbeelden:

Apple: ‘Een deuk in het universum maken.’
Squarespace: ‘We helpen mensen met creatieve ideeën om er een succes van te maken.’
Make-A-Wish: ‘Ons internationale doel is om de wensen van kinderen met levensbedreigende medische aandoeningen te vervullen en om de menselijke ervaring te verrijken met hoop, kracht en vreugde.’

Wanneer jouw medewerkers worden geconfronteerd met uitdagende situaties moeten ze zich afvragen: welke van alle opties die ik voor deze situatie heb, past het beste bij ons doel? Dit versnelt en verbetert de besluitvorming Het stelt bekwame mensen in staat om door te gaan met hun werk met minimaal toezicht of administratieve rompslomp. En dat is cruciaal in de wereld van vandaag. Een kristalhelder doel helpt dit te realiseren. In een apart onderdeel van de methode Nils werken we aan het formuleren van jouw allesoverheersende doel.

Kernwaarden definiëren

Bij het doel van je bedrijf gaat het om het ‘waarom’, bij de kernwaarden om het ‘hoe’. Dit zijn de drie tot vijf kernprincipes waar iedereen in het bedrijf achter staat, niet alleen wanneer het goed gaat, maar ook wanneer de situatie het meest uitdagend is. Hieronder geven we een effectieve werkwijze om de kernwaarden van jouw bedrijf te definiëren. Het proces is daarbij cruciaal. Kernwaarden moeten van binnenuit worden gegenereerd. Je mensen moeten een gevoel van eigenaarschap voelen. Als kernwaarden van bovenaf worden ‘opgelegd’, werken ze simpelweg niet.

Als je een klein bedrijf hebt, of als je een team leidt, kan je iedereen uitnodigen om deel te nemen aan dit proces. Maar of je het nou met vijf of vijftig mensen doet, probeer de beste van je mensen te selecteren; de mensen waar anderen naar opkijken en die ze respecteren. Het team waarmee je aan de slag gaat moet geweldige mensen van boven en beneden in de hiërarchie bevatten, inclusief junior medewerkers die een geweldige instelling hebben en door iedereen gerespecteerd worden.

Het proces

Hier lees je hoe je de kernwaarden van je bedrijf definieert met behulp van ‘Een missie naar Mars’. Het hele proces (inclusief gedrag) duurt ongeveer een halve dag.

  • Breng je Missie naar Mars-team samen in een kamer en verdeel ze, indien nodig, in groepen van vier of vijf personen. Deel, als dat er is,  het doel  van je bedrijf en leg uit dat het doel van de sessie is om de waarden en gedragingen te definiëren die dat doel ondersteunen.
  • Geef iedere groep een stapel ‘waardenkaarten’. Leg uit dat je een vestiging op de planeet Mars gaat beginnen die het allerbeste vertegenwoordigt van wie je als bedrijf bent. Vraag elke groep om zes waarden uit de stapel te selecteren die dat allerbeste uit je bedrijf vertegenwoordigen en zonder welke de nieuwe vestiging op Mars onmogelijk zou kunnen slagen.
  • Zodra ze dit hebben gedaan daag je de groepen uit om het aantal waarden terug te brengen tot drie. Let op, dat is moeilijk! We zijn tenslotte op zoek naar de absolute kernwaarden die jouw bedrijf maken tot wat het is!
  • Vervolgens zet elke groep hun drie gekozen waarden op een wand en leggen ze iedereen uit waarom ze die drie waarden hebben gekozen.
  • Vervolgens krijgt ieder teamlid 3 stickers (als je die niet hebt kunnen ze ook drie puntjes zetten met een stift) en vraag je hen om die stickers te plakken naast de waarde of waarden die volgens hen je bedrijf het beste vertegenwoordigen. Over het algemeen zijn er één of twee waarden waar de meeste mensen het over eens zijn en dan nog twee of drie die brede steun hebben.
  • Daag de groep dan uit om samen over deze waarden op de shortlist te debatteren, net zolang totdat iedereen het eens is over de drie tot vijf kernwaarden waar iedereen achter wil staan, in goede en in slechte tijden.

Gedrag definiëren

Nu je de kernwaarden hebt gedefinieerd, moet je ze ‘echt’ maken door af te spreken hoe je de kernwaarden terug gaat zien in gedrag. Om dit te realiseren herschik je de groepen (als er meer dan één groep is) en geef je iedere groep één of twee van de kernwaarden.

Vraag hen vervolgens om specifiek gedrag te bedenken waaruit duidelijk blijkt of die waarde al dan niet wordt geleefd. Als de kernwaarde bijvoorbeeld ‘Samenwerking’ is, kan een bijbehorend gedrag zijn:
‘Als we een probleem met iemand hebben, pakken we dit rechtstreeks met hem of haar op. We praten er niet achter hun rug over.’
Nadat iedere groep een aantal voorgestelde gedragingen per kernwaarde heeft beschreven laat je de groep hierover (individueel) stemmen, op dezelfde manier als hierboven beschreven. Debatteer, verfijn en selecteer vervolgens als  groep een of twee gedragingen voor iedere waarde die duidelijk aantonen of die waarde al dan niet wordt nageleefd.

Verankeren
Rond het proces af door met de groep af te spreken hoe je de kernwaarden en het gedrag dat je hebt geïdentificeerd in je bedrijf gaat verankeren.

 

Meer hierover

Het bovenstaande proces is een krachtige manier om duidelijkheid te krijgen over waarom jouw bedrijf bestaat en om vervolgens de kernwaarden en gedragingen te definiëren die je daarbij begeleiden. Als dit goed wordt gedaan, stelt het iedereen in je bedrijf in staat om effectieve besluiten te nemen en om snel en effectief samen te werken. En dat is een groot voordeel in deze onzekere en snel veranderende wereld. Maar er is meer, bijvoorbeeld Spiral Dynamics. Hoe dat zit lees je hier. Hieronder een link naar de genoemde waarde-kaarten en naar een boek dat meer vertelt over kernwaarden.