Skip to main content

De feiten graag, geen onderbuikgevoel

Voor veel ondernemers is groei een doel. Of je nou net begonnen bent of al jaren bezig, streven naar groei is belangrijk voor succes op de lange termijn. Een effectieve manier om je groei te bevorderen, is door het maken van een strategische analyse (SWOT). Zo´n analyse biedt je de mogelijkheid om eens heel goed naar je bedrijf te kijken, de feiten onder ogen te zien en waardevolle inzichten te krijgen die een enorme invloed hebben op de groei van je bedrijf.

Wat is het?
Bijna iedere ondernemer kan oplepelen waar die vier letters voor staan en wat een SWOT analyse is. Bijzonder weinig ondernemers weten hoe ze hem op een goede manier maken. Voor alle zekerheid: Een SWOT-analyse is een instrument dat de sterke punten (Strengths), zwakke punten (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) van je bedrijf identificeert. Door inzicht te krijgen in deze aspecten, kan je strategische beslissingen nemen die je groei vergroten en die risico’s verminderen.

De feiten graag
Een van de meest waardevolle aspecten van een SWOT-analyse is dat het je dwingt om objectief naar je bedrijf te kijken en de feiten onder ogen te zien. Want, ondernemers (nee, jij niet natuurlijk , maar sommige anderen wel) zijn geneigd om hun sterke punten te overdrijven en hun zwakke punten te bagatelliseren. Zo maken we in ons werk vaker dan je denkt mee dat het MT van een bedrijf in een hei-sessie de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie ‘bedenkt’. Onmogelijk natuurlijk (… Wij van Wc eend …). Als je echt iets wil leren doe je onderzoek en vraag je het aan je team én aan je klanten. Als je dat niet doet krijg je een vertekend beeld van de werkelijkheid en dat belemmert jouw mogelijkheid om groeikansen te benutten of bedreigingen effectief aan te pakken. Door wel eerlijk te vragen naar de sterke en zwakke punten van je bedrijf zul je een sterke basis ontdekken voor groei en ontwikkeling.

Nog wat voordelen

  • Een gedegen SWOT helpt je bij het vinden van unieke sterke punten die jouw bedrijf een concurrentievoordeel kunnen geven. Door deze sterke punten te benutten, kan je je onderscheiden van de concurrentie en groeikansen creëren.
  • Het identificeren van bedreigingen is belangrijk om risico’s te beheren en mogelijke obstakels voor de groei van je bedrijf aan te pakken. Door potentiële bedreigingen in kaart te brengen, kan je proactief strategieën ontwikkelen om mogelijke negatieve gevolgen te minimaliseren.
  • Een SWOT-analyse helpt je bij het identificeren van nieuwe kansen die je bedrijf kan benutten. Denk aan veranderende markttrends, opkomende technologieën of andere externe factoren. Door die te identificeren en erop in te spelen, kan je jouw groeipotentieel maximaliseren.
    Conclusie

Een strategische analyse kan je goed gebruiken als je wil groeien. Het onder ogen zien van feiten en het analyseren van je sterke punten, zwakke punten, en waar kansen en bedreigingen liggen stelt jou in staat om beslissingen te nemen die je groeimogelijkheden vergroten en risico’s verminderen. Het identificeren van concurrentievoordeel, het beheersen van risico’s en het benutten van groeikansen zijn nog maar drie van de voordelen die komen uit een goed uitgevoerde SWOT-analyse. Door zo´n analyse op te nemen in je bedrijfsstrategie, kan je een solide basis leggen voor duurzame groei en succes op de lange termijn. Doe er je voordeel mee.

Hier lees je meer over het maken van een groeistrategie, inclusief alles wat je nodig hebt voor het maken van een goede strategische analyse (templates, voorbeeld-onderzoeken, etc.). >>